Vyplnením tohto formulára obsahujúceho moje osobné údaje poskytujem svoj súhlas k tomu, aby ich spoločnosť ABC - Academic Business Cluster (program duálneho vzdelávania Talentway) so sídlom Fraňa Kráľa 7, 811 05 Bratislava, používala na účely sprostredkovania zamestnania t.j. s ukladaním na nosiče dát, upravovaním, vyhľadávaním, triedením ako aj poskytovaním tretím osobám za účelom sprostredkovania práce, v súlade so zákonom podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.